TEENUSED

FINANTSHALDUSE TEENUS
 

tagab ühistu majandusliku säilimise, läbipaistva raamatupidamise- ja kuluarvestuse, rahavoogude juhtimise ja sisaldab:

 • majandamise kavade, laenutaotluste ja aruannete koostamist

 • raamatupidamise korraldamist

 • sisekontrolli toimimise korraldamist

 • maksete laekumiste jälgimist, suhtlemist võlgnikega, võlgnevuste arvestuse jälgimist

HALDUSTEENUS
 

on kaasomandi paremaks valitsemiseks ja majandamiseks mõeldud korraldusliku iseloomuga teenus, mis tagab ühistu juriidilise säilimise, aitab objektiivselt võrrelda vajadusi ja võimalusi ning sisaldab:

 • korraliste ja erakorraliste koosolekute korraldamist

 • suhtlemist riigi- ja kohaliku omavalitsuste asutustega, võrguettevõtetega, lepingupartneritega, ühistu liikmetega

 • töövõtu- ja erinevate teenuste saamiseks lepingute ettevalmistamist

 • lepingute täitmise jälgimist

 • dokumendihalduse korraldamist

 • ühistu liikmete ja majaelanike registripidamise korraldamist

 • revisjonide korraldamist

 • aruandluse korraldamist

HOOLDUSTEENUS

 

tagab elamu, tehnosüsteemide, teede ja haljasalade füüsilise säilimise ja korrashoiu ning sisaldab:

 • perioodilisi ülevaatuseid, remondivajaduste määramist

 • põhikonstruktsioonide, tehnosüsteemide ja üldkasutatavate ruumide hooldusvajaduste väljaselgitamist, hooldus- ja remondigraafikute koostamist 

 • avarii-, hooldus- ja remonditööde korraldamist

 • heakorra- ja koristustööde korraldamist elamus ning kinnistul

INVESTEERINGUTE PROJEKTIJUHTIMINE
 

aitab ühistu juhatusel ellu viia elamu ja selle tehnosüsteemide renoveerimist - kavatsusest kuni ehitustööde vastuvõtmiseni ning sisaldab:

 • renoveerimtööde vajaduste hindamise korraldamist

 • üldkoosoleku otsuste ettevalmistamist

 • projekteerimse protsessi korraldamist

 • renoveerimise finantseerimise korraldamist

 • ehitushanke korraldamist

 • lepingute sõlmimise korraldamist

 • tööde teostamise  ja lepingukohustuste kontrollimist, aktide, arvete vastavuse kontrollimist

© 2018 Elamuhalduse Büroo OÜ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now